Category

Nieuws

Wat zou het heerlijk zijn om vrij te zijn….!!

By Nieuws No Comments

Vrij zijn van alle ballast in je leven…

Vrij tot alles wat je verlangt…

Vrij zijn zonder masker of zonder muur die je hebt opgebouwd…

Vrij zijn van alle leugens die je zijn verteld?

Geen geheimen, geen schaamte, gewoon jezelf zijn…zonder angst!

Durf jij dat?

Of… vind je jezelf niet goed genoeg en schaam je je voor jezelf?

Durf jij te doen waar jij naar verlangt?

Of… over-denk jij wat de ander daar van vinden zou?

Durf jij te leven?

Of… blijf jij over-leven?

Durf jij de confrontatie met je-zelf aan te gaan?

Of…blijf jij liever de clown met zijn lach?

Durf jij de controle op te geven en je masker af te zetten?

Het beste wat je worden kan ben je-zelf, ben jij!!

Durf jij?

Wil jij?

Jij kan het!!

Bij deze de uitnodiging om de eerste stap te zetten naar een vrij leven!

Maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Voel je vrij, voel je welkom!

Van waanzin naar Wijsheid (2) TRE – Trauma Release Exercice

By Nieuws No Comments

Tijdens het helingsproces van Iris van Zomeren, zoals beschreven in haar boek van “Van waanzin naar Wijsheid`, is er naast de lichaamsgerichte benadering Somatic Experiencing (SE) van dr. Peter A. Levine, ook gebruik van diverse andere therapeutische benaderingen gemaakt is zoals o.a. Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE).

Deze methode bestaat uit een serie fysieke oefeningen die het ontladingsmechanisme triggeren. Het spontane trillen dat daardoor ontstaat, geeft een uitweg aan vastgehouden spanning waardoor het lichaam langzaam terugkeert naar een kalme staat van zijn.

Dr. David Berceli’s Tension and Trauma Releasing Exercises TRE® is een geweldig hulpmiddel om het lichaam te helpen diepe, chronische patronen op een natuurlijke manier los te laten.
TRE helpt je op een natuurlijke manier de spanning van je af te schudden en te trillen.
Schudden en trillen kan opmerkelijk eenvoudig zijn en het veranderingsproces die de `shakes` je brengen zijn heel gemakkelijk zelf te reguleren.

Het doel van de TRE-oefeningen is om een ​​zelfgestuurd tremor/trilling-proces op gang te brengen. De trillingen zijn diep, natuurlijk en laten spanning en trauma los die in het lichaam worden vastgehouden.

Als je eenmaal de oefeningen hebt geleerd en de trillingen kunt voelen en toestaan, laat je het lichaam gewoon zijn eigen heling en opruiming uit overweldigende ervaringen (trauma) doen.

Het kan echt zo eenvoudig zijn!!

In onze praktijk werken wij met deze methode!

Wil jij…
-je vrijer, meer ontspannen voelen?
-je burn-out klachten verminderen?
-meer energie hebben en beter slapen?
-meer veerkracht hebben?
-je angsten verminderen?
-wil jij minder piekeren, minder zorg en paniek?
-verlichting van chronische spanning?
-etcetera…!

Is je belangstelling gewekt? Wil je deze methode eens ervaren?

Kijk dan op https://janfolkersma.nl/tarieven/ voor een speciale aanbieding!!

Schroom niet en maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

De monnik en de boot…

By Nieuws No Comments

Een monnik besluit in z`n eentje te gaan mediteren. Hij verlaat het klooster, neemt een boot en roeit naar het midden van het meer, sluit zijn ogen en begint te mediteren.

Na een paar uur ongestoorde stilte voelt hij plotseling de klap van een andere roeiboot die de zijn boot raakt.

Met nog gesloten ogen voelt hij zijn woede opkomen en als hij zijn ogen opent, staat hij klaar om te schreeuwen tegen de roeier in de boot die zijn meditatie durfde te verstoren.

Maar toen hij zijn ogen opendeed, zag hij dat het een lege roeiboot was, losgeraakt, ronddobberend in het midden van het meer.

Op dat moment begrijpt en realiseert de monnik zich, dat er woede in hem zit; het hoeft alleen maar iets van buitenaf te raken om het naar boven te halen.

Vanaf dat moment, telkens wanneer hij iemand ontmoet die zijn woede doet ontsteken of uitlokt, herinnert hij zich; die andere persoon is gewoon een lege boot.

De ware bron van de woede zit in hemzelf!!

Ga eens na bij jezelf. Herken je dit? Woede, boosheid, frustratie, irritatie, ergernis?

Zo ja? Het is van jou!!

Wil je hier iets mee? Durf je de confrontatie met jezelf aan?

Bevrijd je-zelf, en maak je-zelf vrij!!

Schroom niet en maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Van waanzin naar Wijsheid (1)

By Nieuws One Comment

Van Iris van Zomeren, schrijfster van dit boek, ontving ik het volgende emailbericht:

“Vanwege mijn interesse in traumaverwerking kwam ik je website tegen. Zelf ben ik lange tijd intens bezig geweest om mijn heftige verleden te verwerken, dit onder andere met de Somatic Experiencing van Peter Levine. Mijn ervaringen heb ik verwerkt in mijn autobiografie van waanzin naar Wijsheid. Het is een boek geworden dat naast mijn levensverhaal ook heel veel inzichten aanreikt, bijvoorbeeld over de mechanismes van trauma. Daarnaast schrijf ik onder andere over overdrachtsgevoelens en het werken met deelpersoonlijkheden. Ook spirituele inzichten komen ruimschoots aan bod.

Het boek is beslist geen zwaar boek geworden, omdat het ondanks alle heftigheden beschouwend – met een zekere afstand – geschreven is. Mede hierdoor krijg ik geregeld te horen dat het bijzonder geschikt is voor zowel therapeuten als cliënten. Met mijn boek hoop ik anderen er op te wijzen dat trauma niet per se iets is waar je maar mee moet leren leven, maar dat er effectieve benaderingen zijn die kunnen helpen om een trauma (van binnenuit) te doorzien, te doorvoelen en te doorleven.”

Vanuit mijn interesse in trauma en het lichaam, het werk van Peter Levine en TRE, heb ik het boek gekocht en gelezen.

Een indrukwekkend levensverhaal, een indrukwekkend boek, een boek dat inzicht geeft in het proces van heling na (ernstig) trauma!

Een aanrader!

Meer hierover in mijn volgende nieuwsbericht “Van waanzin naar Wijsheid (2)”

Via onderstaande link kun je alvast de eerste pagina’s van het boek lezen.

https://www.elikser.nl/van-waanzin-naar-wijsheid.htm

Om een indruk te geven van het boek kun je hieronder het voorwoord van haar psychotherapeut drs. R. Sangkasaad Taal lezen.

Voorwoord ‘van waanzin naar Wijsheid’

In dit boek neemt Iris aan de hand van haar eigen levensverhaal de lezer mee op een boeiende en indrukwekkende ontdekkingsreis. Zij vertelt daarin heel openhartig over de zeer traumatiserende ervaringen die zij als kind meemaakte en die zo heftig waren dat zij die alleen kon overleven door een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) te ontwikkelen.

Toen ik Iris leerde kennen, was zij al een aantal jaren in therapie bij mijn collega Judith Rothen. Bij haar had Iris al een behoorlijk voortraject afgelegd, waarbij de verschillende delen van de DIS waren geïntegreerd. Mede dankzij de vakkundige begeleiding van Judith liet zij daarmee zien dat een DIS niet iets hoeft te zijn waar je maar mee moet leren leven, zoals wel vaker gezegd wordt, maar dat het iets is waar je daadwerkelijk van kunt herstellen.

Iris kwam bij mij om nog wat gerichter aan het getraumatiseerde zenuwstelsel te werken. Hierbij maakte ik naast de lichaamsgerichte benadering Somatic Experiencing (SE) van dr. Peter A. Levine gebruik van diverse andere therapeutische benaderingen, zoals Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE), Ego State Therapy (EST), Resource Therapy (RT) en Eye Movement Integration (EMI).

Iris beschrijft in dit boek in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal hoe een aantal van deze benaderingen haar geholpen hebben om haar zenuwstelsel weer tot rust te laten komen. Wat ik ook bijzonder vind, is dat zij haar verhaal niet vertelt vanuit een slachtoffer dat blijft hangen in verwijten en het koesteren van pijn, maar meer beschouwend, dus met een zekere afstand.

Je zou haar proces kunnen vergelijken met een schelp die is opengegaan, waarbij de parel die al die tijd in haar verscholen zat aan het licht is gekomen. Zoals ik wel vaker heb gezien bij cliënten heeft het trauma Iris niet zwakker gemaakt, maar juist sterker. Dit wordt ook wel posttraumatische groei (PTG) genoemd. Als therapeut heb ik veel geleerd in het contact met Iris. Soms was het ook voor mij moeilijk en zwaar, maar er zijn ook zoveel mooie momenten geweest. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om een tijdje haar reisbegeleidster te mogen zijn, en na verloop van tijd een medereizigster.

Dit boek is een cadeau voor iedereen; het is zeer geschikt voor zowel cliënten als therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt in zichzelf of in de omgeving en die daar inzicht in wil krijgen. Het verhaal van Iris laat zien dat een succesvolle individuele traumagenezing mogelijk is. Trauma is echter niet alleen een individueel probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat er op maatschappelijk niveau gekeken wordt naar wat er mogelijk is op het gebied van de preventie van trauma. Daarbij is het mijns inziens uitermate belangrijk dat er voldoende goed opgeleide traumatherapeuten beschikbaar zijn, zodat we toe kunnen werken naar een wereld waarin we steeds minder geregeerd worden door trauma.

Ik wens de lezer veel leesplezier bij de ontdekkingsreis ‘van waanzin naar Wijsheid’.

Drs. Rachporn Sangkasaad Taal

Psychotherapeut

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”

By Nieuws No Comments

“Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.”

Een quote van C.G. Jung

“Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven leiden en je zult het je lot noemen.

Mooi om om op te reflecteren de komende week!

Wil jij ook meer inzicht krijgen in je-zelf?

Wil jij je meer bewust worden van je-zelf?

Wil jij meer bewust-zijn?

Mag ik dan je spiegel zijn?

Voel je welkom!

Maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Een goede week!!

Tussen toen en straks…

By Nieuws No Comments

Stel je eens voor…

Je zit comfortabel in een stoel een kop koffie of thee naast je. Je zit volledig geconcentreerd te lezen in een boeiend boek, je zit er helemaal in.

Op een gegeven moment merk je dat je lichte drang, ietwat de behoefte hebt om naar het toilet te gaan, je gaat niet…nog niet, totdat je je niet meer kan concentreren, de noodzaak van het toiletbezoek is op de voorgrond komen te staan. Er is een onaffe zaak, er is de behoefte om dit af te maken, je gaat naar het toilet en…de Gestalt is voltooid!  Je kan weer verder in je boek!

Je kunt je vast voorstellen dat er zaken of gebieden in je leven zijn die niet `af zijn`, niet voltooid zijn, waarin je misschien vast zit en die eigenlijk je groei in de weg staan.

Het vormen van ` Gestalten` heeft als doel te groeien, dit zie je in het groeiproces terug in beweging en verandering. Voorwaarde voor een groeiproces is contact met de omgeving.

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie, waadoor je door middel van contact en awareness zicht kan krijgen op je eigen proces. Deze therapie leert optredende verstoringen op te heffen op lichamelijk en geestelijk gebied d.m.v. awareness. Je kunt hierbij op lichamelijk gebied denken aan psychosomatische klachten zoals o.a. hoofdpijn of hyperventilatie en bij geestelijk gebied aan angst, ergernis, energiegebrek, of depressie, etc..

Awareness is het `gewaar zijn`.

Waar ben jij je nu van gewaar?

Wil jij groeien?

Wil jij met je on-affe zaken aan het werk?

Wil jij verder komen?

Daar is zeker moed voor nodig, durf jij??

Voel je vrij, voel je welkom!

Maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Om te proeven…

By Nieuws No Comments

Ik doe wat ik moet doen en jij doet wat jij moet doen,
Ik ben niet in de wereld om aan jouw verwachtingen te voldoen
en jij bent niet op de wereld voor de mijne.
Jij bent jij en ik ben ik
En als we elkaar bij toeval ontmoeten is dat goed
En als dat niet gebeurt … dan is er niets aan te doen.

(Het Gestalt-gebed, Fritz Perls)

Fritz Perls is de grondlegger van de Gestalttherapie, een ervaringsgerichte therapie.

Komende week meer hierover!

Benieuwd? Houd de website dus in de gaten!

Of…wil je nu al ervaren hoe deze therapie je kan helpen?

Maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Voel je vrij, voel je welkom!

Rugzakje

By Nieuws No Comments

Heb jij er ook één ?

Een rugzakje?

Of is het inmiddels een rugzak geworden?

Wat zit er in jouw rugzak? Of beter, wat is of wat heb jij er ingestopt?

En…is je rugzak nog te dragen? Of is hij eigenlijk te zwaar en sleep je jezelf met je rugzak voort?

Ben je moe van het jezelf voortslepen, gaat al je energie hieraan op en zit je tegen een burn-out aan?

Staat die overvolle rugzak je levensgeluk in de weg en ga je gebukt onder die last?

Wil jij die last kwijt en achter je laten? Zie je nog amper lichtpuntjes in het leven?

Wellicht is het dan tijd om te beginnen met de rugzak uit te pakken en te kijken wat je onnodig met je meesleept en wat je in de weg zit!

Bij deze de uitnodiging om de eerste stap te zetten naar een gelukkiger leven!

Maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Voel je vrij, voel je welkom!

En de winnaar is…

By Nieuws No Comments

Freeze…

Het goede antwoord op de prijsvraag van vorige week is…

Buideldier Opossum.

Als een opossum in het nauw wordt gedreven, of wordt aangevallen begint hij hard te sissen om de belager af te schrikken. Werkt dat niet? Dan gebruikt hij zijn geheime wapen: hij doet alsof hij dood is.

…en de winnaar is *

Vechten, vluchten of bevriezen…

Wanneer vluchten, vechten en bevriezen niet goed ingezet worden, ontstaan er traumatische symptomen. Hoe zit dat? Wat gebeurt er tijdens bedreigende situaties? Waarom blijven mensen soms hangen in vlucht- of vechtgedrag? Wat maakt dat je in situaties kunt verstijven van angst en niet kunt reageren? Kun je dit oplossen?

Overlevingsmechanisme

Het is het instinctieve verdedigingsmechanisme van vluchten en vechten. Dit zijn overlevingsmechanismen wanneer er bijv. gevaar is of als iemand je aanvalt of een andere bedreigende of overweldigende situatie zich voordoet. Het lichaam maakt zich dan klaar om actie te ondernemen. Maar je kunt in verwarring raken, moet je nu vluchten of vechten? In dat twijfelmoment ontstaat de bevriezing. Door te bevriezen van angst is er geen actie, de actie die je helpt om te overleven.

Traumatische ervaringen

Als je bedreigende situaties meemaakt, heb je normaal gesproken de keuze om te vluchten of te vechten. Daar denk je niet bewust bij na, dat gaat vanzelf. Stel nu dat je in een situatie bent waarin je wel wilt vluchten, maar niet kunt vluchten. Je moet laten gebeuren wat er gebeurt. Denk hierbij bijv. aan seksueel misbruik of geweld. In de meeste gevallen van seksueel misbruik is men niet in staat om te vluchten of te vechten door bijv. bedreiging, of omdat je kind bent of doordat je mentaal niet sterk genoeg bent om enige actie te ondernemen. Het enige dat dan overblijft is de bevriezing. Ondertussen heeft het lichaam wel van alles in werking gezet om te vluchten of te vechten.

De energie die het lichaam heeft aangemaakt om te vluchten of te vechten wordt vervolgens niet gebruikt en blijft door de bevriezing in het lichaam vastzitten. Hierbij kun je je voorstellen dat ook de psychische angst die opkwam tijdens de bedreigende situatie zich heeft vastgezet tijdens de bevriezing. Dieren die in levensbedreigende situaties hebben meegemaakt, schudden de niet-gebruikte energie van zich af en lopen verder. Wij als mens zijn er niet zo goed in om lichamelijk op de juiste manier te ontladen. Daar zit het probleem van traumatische symptomen. Het zit niet in de negatieve ervaring, maar in de vastzittende energie.

Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn?

  • Vlucht- of vechtgedrag
  • Bevriezen in allerlei situaties
  • Vermijdingsgedrag
  • Psychische symptomen
  • Lichamelijke klachten

Vlucht- of vechtgedrag

Het brein dat het automatisch vlucht- of vechtalarm ooit heeft aangezet, staat mogelijk nog steeds aan. Op het vluchtalarm had je toen moeten vluchten, dan was het alarm vanzelf uitgegaan. Praktisch kon dat niet, dus het alarm staat mogelijk nog altijd aan. Je staat voortdurend in de vluchtstand. Daarnaast houd je vluchtgedrag in stand door bv. moeilijke situaties te vermijden of door te vluchten voor je eigen gevoel en emoties. Hetzelfde geldt voor het vechtalarm. Het gevoel dat je altijd alert moet zijn voor het geval dat er iets kan gebeuren.

`Bevriezen`

Bevriezen maakt dat mensen in diverse situaties spontaan niet meer in staat zijn te reageren. Niet fysiek en niet mentaal. Zij kunnen zelfs in een ‘vriesmodus’ terecht komen waarbij zij nog moeilijk of niet meer te bereiken zijn. Een gevolg hiervan kan zijn dat er situaties worden ontlopen of vermeden, ook wanneer er geen reden toe is.

Psychische symptomen

De energie moet stil gehouden worden, terwijl de energie eruit wil. Daardoor kunnen er symptomen ontstaan als bijv. depressie, angst, psychosomatische problemen en allerlei vormen van negatief gedrag. Zaken die liever ontweken worden vanwege de vastzittende energie die tegelijkertijd loskomt.

Lichamelijke klachten

Chronische vermoeidheid en slapeloosheid zijn duidelijke voorbeelden van het onder controle houden van de energie, de energie die juist actie wil. Van binnen ontstaat het gevecht van energie die weg wil en aan de andere kant wordt tegengehouden. Maar ook lichamelijke klachten als uitval van ledematen, buikklachten en hoofdpijn.

`Ontdooien`

Ga in gesprek en word je bewust, dan gaat je energie al enigzins stromen.

Ben je bereidt om de negatieve situatie te benoemen en de vastzittende energie vrij wilt laten stromen?

Schroom niet en maak een afspraak!

Zet de eerste stap naar vrijheid en maak een afspraak via het contactformulier of Whatsapp 06 – 573 625 63

*I.v.m. de privacy wordt de winnaar niet met naam genoemd.

Overlevingsmechanisme…

By Nieuws No Comments

Vrijwel iedereen doet als kind pijnlijke ervaringen op, bijvoorbeeld door afwijzing, afkeuring van gedrag, ruziende ouders, etc.. Een gevolg hiervan kan zijn dat het kind zich afschermt door pantser om zich heen te bouwen.

Een pantser dat bestaat uit chronisch aangespannen spieren, waardoor de energiehuishouding en de ademhaling geblokkeerd wordt.

Dit lichamelijke pantser maakt, dat we ons gevoel inhouden en onderdrukken. Het vormt een afscheiding tussen onze binnenwereld en de buitenwereld.
Het vrije contact met de buitenwereld wordt erdoor verstoord. Dit afschermen gebeurt meestal onbewust. We hebben de neiging om dit patroon van afschermen ons hele leven te blijven doen, als gewoonte.

Therapie richt zich o.a. op het vrij maken van de geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanningen. Hierdoor kunnen vroegere ervaringen en ingesleten reactiepatronen zoals oude boosheid, verdriet en pijn worden vrijgemaakt, losgelaten en geïntegreerd.

Vanuit de hierdoor verkregen vrijheid en met behulp van je volwassen bewustzijn en verkregen emotionele vaardigheden kun je nu gaan kiezen of je je wilt pantseren, of de wereld en de ander open tegemoet wilt treden.

Blijf jij overleven of kies je ervoor om vrijuit te leven?

Zet de eerste stap naar vrijheid en maak een afspraak via het contactformulier of Whatsapp!!

P.s.: Op Facebook staat een prijsvraag over de foto hierboven waarmee je kans maakt op een GRATIS Therapie-sessie met begeleide oefening gericht op het vrijmaken van spierspanningen.