Van Iris van Zomeren, schrijfster van dit boek, ontving ik het volgende emailbericht:

“Vanwege mijn interesse in traumaverwerking kwam ik je website tegen. Zelf ben ik lange tijd intens bezig geweest om mijn heftige verleden te verwerken, dit onder andere met de Somatic Experiencing van Peter Levine. Mijn ervaringen heb ik verwerkt in mijn autobiografie van waanzin naar Wijsheid. Het is een boek geworden dat naast mijn levensverhaal ook heel veel inzichten aanreikt, bijvoorbeeld over de mechanismes van trauma. Daarnaast schrijf ik onder andere over overdrachtsgevoelens en het werken met deelpersoonlijkheden. Ook spirituele inzichten komen ruimschoots aan bod.

Het boek is beslist geen zwaar boek geworden, omdat het ondanks alle heftigheden beschouwend – met een zekere afstand – geschreven is. Mede hierdoor krijg ik geregeld te horen dat het bijzonder geschikt is voor zowel therapeuten als cliënten. Met mijn boek hoop ik anderen er op te wijzen dat trauma niet per se iets is waar je maar mee moet leren leven, maar dat er effectieve benaderingen zijn die kunnen helpen om een trauma (van binnenuit) te doorzien, te doorvoelen en te doorleven.”

Vanuit mijn interesse in trauma en het lichaam, het werk van Peter Levine en TRE, heb ik het boek gekocht en gelezen.

Een indrukwekkend levensverhaal, een indrukwekkend boek, een boek dat inzicht geeft in het proces van heling na (ernstig) trauma!

Een aanrader!

Meer hierover in mijn volgende nieuwsbericht “Van waanzin naar Wijsheid (2)”

Via onderstaande link kun je alvast de eerste pagina’s van het boek lezen.

https://www.elikser.nl/van-waanzin-naar-wijsheid.htm

Om een indruk te geven van het boek kun je hieronder het voorwoord van haar psychotherapeut drs. R. Sangkasaad Taal lezen.

Voorwoord ‘van waanzin naar Wijsheid’

In dit boek neemt Iris aan de hand van haar eigen levensverhaal de lezer mee op een boeiende en indrukwekkende ontdekkingsreis. Zij vertelt daarin heel openhartig over de zeer traumatiserende ervaringen die zij als kind meemaakte en die zo heftig waren dat zij die alleen kon overleven door een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) te ontwikkelen.

Toen ik Iris leerde kennen, was zij al een aantal jaren in therapie bij mijn collega Judith Rothen. Bij haar had Iris al een behoorlijk voortraject afgelegd, waarbij de verschillende delen van de DIS waren geïntegreerd. Mede dankzij de vakkundige begeleiding van Judith liet zij daarmee zien dat een DIS niet iets hoeft te zijn waar je maar mee moet leren leven, zoals wel vaker gezegd wordt, maar dat het iets is waar je daadwerkelijk van kunt herstellen.

Iris kwam bij mij om nog wat gerichter aan het getraumatiseerde zenuwstelsel te werken. Hierbij maakte ik naast de lichaamsgerichte benadering Somatic Experiencing (SE) van dr. Peter A. Levine gebruik van diverse andere therapeutische benaderingen, zoals Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE), Ego State Therapy (EST), Resource Therapy (RT) en Eye Movement Integration (EMI).

Iris beschrijft in dit boek in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal hoe een aantal van deze benaderingen haar geholpen hebben om haar zenuwstelsel weer tot rust te laten komen. Wat ik ook bijzonder vind, is dat zij haar verhaal niet vertelt vanuit een slachtoffer dat blijft hangen in verwijten en het koesteren van pijn, maar meer beschouwend, dus met een zekere afstand.

Je zou haar proces kunnen vergelijken met een schelp die is opengegaan, waarbij de parel die al die tijd in haar verscholen zat aan het licht is gekomen. Zoals ik wel vaker heb gezien bij cliënten heeft het trauma Iris niet zwakker gemaakt, maar juist sterker. Dit wordt ook wel posttraumatische groei (PTG) genoemd. Als therapeut heb ik veel geleerd in het contact met Iris. Soms was het ook voor mij moeilijk en zwaar, maar er zijn ook zoveel mooie momenten geweest. Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om een tijdje haar reisbegeleidster te mogen zijn, en na verloop van tijd een medereizigster.

Dit boek is een cadeau voor iedereen; het is zeer geschikt voor zowel cliënten als therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt in zichzelf of in de omgeving en die daar inzicht in wil krijgen. Het verhaal van Iris laat zien dat een succesvolle individuele traumagenezing mogelijk is. Trauma is echter niet alleen een individueel probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat er op maatschappelijk niveau gekeken wordt naar wat er mogelijk is op het gebied van de preventie van trauma. Daarbij is het mijns inziens uitermate belangrijk dat er voldoende goed opgeleide traumatherapeuten beschikbaar zijn, zodat we toe kunnen werken naar een wereld waarin we steeds minder geregeerd worden door trauma.

Ik wens de lezer veel leesplezier bij de ontdekkingsreis ‘van waanzin naar Wijsheid’.

Drs. Rachporn Sangkasaad Taal

Psychotherapeut

Join the discussion One Comment

  • Gerard Dekker schreef:

    Bedankt voor de tip, onderwerp dat me interesseert. Heb een verwante problematische achtergrond (cPTSS, maar mijn symptomen zijn denk ik minder zwaar dan bij Iris). Ik werk aan herstel en zoek nog de juiste weg. Die lichaamsgeorienteerde aanpak lijkt me een zinvolle aanvulling op de gesprekken die ik al langer heb. Lees dat Iris daaraan goeds ontleende bij haar herstel. Ben ook om die reden benieuwd naar het boek en heb het zopas besteld. Wens haar geluk met het oogsten van de opbrengst van dat moedige werk, op dat taaie werkveld. Leer wellicht bij van een geslaagde collega-boer :-). Hoop dat mijn arbeid ook leidt tot een vrijer leven tzt. Vriendelijke groet, Gerard.

Leave a Reply