Category

Nieuws

Luister jij wel???

By Nieuws No Comments

Jaren geleden, ergens in 2008/2009, werd in het TV-programma `De zomer draait door` Martin Simek n.a.v. van een award een vraag gesteld waarom hij vandaag zo verward is. Toen hij vertelde dat hij eindelijk begrepen had wat zijn vader ooit eens tegen hem gezegd had, werd hij door de interviewer onderbroken en zei: “Mag ik een zin af maken die belangrijk is? Luister jij? Luister jij wel?”.

Dit is mij steeds bijgebleven…

Zie hier het fragment: https://www.dumpert.nl/item/532831_a1cc8874

Zo ook met het groeten…“Hou ist, goud?”, in één adem door de vraag en het antwoord. De vraag is dan of deze oprecht geïnteresseerd is in je welzijn of dat de vraag slechts een gewoontevraag is en verder niet geinteresseerd hoe het met je is en het antwoord er helemaal niet toe doet.

Wil jij oprecht weten hoe het met de ander gaat? Niet uit nieuwsgierigheid maar omdat de ander er toe doet?

Luister jij?

Hoe wij luisteren is in contact erg belangrijk.

Aandacht, oprechte belangstelling, tijd nemen, er voor de ander zijn in het gesprek, verbinding, zijn o.a. belangrijke zaken in een goed gesprek…om ook tusen de regels door te lezen wat belangrijk is voor de ander, echt luisteren doen we niet alleen met de oren, maar ook met het hart, juist met het hart!

Luister jij?

Luister jij wel?

Luister jij naar je-zelf? Naar de ander?

En…hoe luister jij??

(En…luister jij naar je lichaam? Heb je daar aandacht voor?)

Wil jij het blijven hebben over het weer en de koetjes en kalfjes? Of…

…wil je de diepte in, in een echt contact met de ander?

De diepte in, waar je op hart –en zielsniveau verbinden kunt met de ander, zonder oordeel in oprechtheid, waar begrip kan ontstaan voor elkaar.

Dat is kwetsbaar, dat kan pijnlijk zijn, maar het is wel echt!!

Wil jij echt zijn? Ga in gesprek met de ander en laat je-zelf zien en luister!

De wereld wordt dan, zeker en vast, een stuk mooier!!

Zet u, en vertel!

Ik luister!!

Eenzame en verlaten mensen…zonder thuis…

By Nieuws No Comments

In de huidige tijd lijden veel mensen aan chronische stress…door de mand gevallen mensen…door het maskeren van de innerlijke kwetsbaarheid.

Het contact en verbinding verliezen met je-zelf en met de ander, de ander die we zo nodig hebben om gezien en gehoord te worden en ons geliefd te voelen.

Presteren om er bij te horen, ten koste van ons-zelf omdat we onszelf vergelijken met de ander en mee moeten in de norm en verwachting van de ander of die we onszelf opleggen…om erbij te horen, onze ouders te plezieren, of om te laten zien dat we `iets` zijn…er toe doen.

Herken jij het?

Wat mag er van jou niet gezien worden?

Verberg jij je kwestbaarheid achter je masker?

Maak jij je zo ook thuis-loos en isoleer jij jezelf?

Stap jij, door zo te leven, ook uit de verbinding met je-zelf en de ander en maak jij je-zelf eenzaam en voel jij je daardoor verlaten en zonder thuis?

Kijk eens naar verbinding, wat is het en wat kan het jou brengen?

Kijk eens naar de foto…een mooi beeld van connectie…wat zie jij erin?

Is dat niet wat verbinding doet?!

Het geven van steun, ondersteuning, verbinding, borgen en geborgen zijn, balans, draagkracht, een solide geheel…heelheid?!

Ervaar jij tekort, chronische stress, denk jij dat je moet presteren om iemand te zijn? Om er te mogen zijn?

Probeer het eens anders, zet je masker af en kom thuis, …bij je-zelf en bij de ander!!

Verbinding, connectie…een geheel!!

Voor wie het verstaat en verstaan wil…

By Nieuws No Comments

Je kinderen zijn je kinderen niet
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.

Zij komen door je, maar zijn niet van je,
En hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hun je liefde geven, maar niet je gedachten,
Want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
Want hun zielen toeven in het huis van morgen,

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen gelijk hen te worden,

maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug, Noch blijft het dralen bij gisteren.

Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen
als levende pijlen worden weggeschoten.

De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:

want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.

Kahlil Gibran (1883-1931)

Veelkleurigheid, neem het je kinderen niet af, laat ze zijn wie ze zijn!

My second love…

By Nieuws No Comments

Even voorstellen, mijn second love…the Euphonium…is ze, ja inderdaad ze is vrouwelijk,…is ze niet schitterend mooi??!!

(tekst gaat verder onder de foto)

Wie ooit een blaasinstrument bespeeld heeft weet dat je een band krijgt met je instrument…

…dat gaat niet zomaar…

…met je instrument moet je omgaan, moet je koesteren, moet je bespelen…moet je voor zorgen…moet je onderhouden…en…

…des te meer je met haar verbindt en haar bespeelt, des te mooier ze voor je zingt en naar je luistert, des te meer ze leeft, je beroert en ontroert en dichter bij je-zelf brengt!

Het gedicht dat ik er jaren geleden over schreef is helaas verloren gegaan.

Voor mij is `blazen` in contact komen met mijn zelf en tegelijk verlengen van mijn gevoel.

Daar zou ik meer tijd voor moeten vrijmaken!!

Zo is dat ook voor je-zelf en de ander…

Hoe is dat voor jou?

Hoe kom jij dichterbij je-zelf?

Hoe kom jij in contact met je-zelf?

Maak jij daar tijd voor vrij?

Ga jij met je-zelf om?

Spendeer jij tijd met je-zelf?

Vind jij je-zelf de moeite waard?

Wat is jouw `second love`?

Wat kan het waardevol zijn als je kan verbinden met wie je ten diepste bent!!

Ga liefdevol met je-zelf om!

Luister naar je-zelf…je mag er zijn!!

Wat ligt jou zwaar op de maag??

By Nieuws No Comments

Steeds maar slikken…ook de onverteerbare dingen, daar kun je ziek van worden. Wat je goed verteert en wat van jezelf wordt, dat is gezond. Daarom zeggen we `ja` tegen het één en `nee` tegen het andere, het teveel omdat het te zwaar op de maag kan gaan liggen, …toch?!

Dit geldt ook voor ideeën, opvattingen, normen, principes, geloofsovertuigingen, dogma`s, etc. die via opvoeders, school, samenleving, kerk, etc. op ons afkomen. Slikken zonder te kauwen en te proeven of je het wel wilt hebben en slikt waar het beter is het uit te spugen.

Vaak slikken we omdat iedereen dat doet, of omdat het zo hoort, of omdat er een overtuiging onder zit, of…nou ja, vul zelf maar in.

Als je veel slikt heb je gaandeweg veel dingen die je zwaar op de maag liggen, veel van wat niet van je-zelf is en on-verteerbaar is.

Dit kan zo ver gaan dat je geen leefruimte meer hebt voor en in je-zelf!

Je zit dan vol met dingen van anderen en weet dan op den duur niet meer wat van jezelf is, wat je wilt, en wat jezelf voelt!

Je bent je-zelf dan niet meer!

Wat is er voor jou onverteerbaar?

Wat heb jij geslikt zonder te kauwen en te proeven?

Waar wil jij je van ontdoen?

Wat wil jij ont-lasten?

Waar moet jij nog leren proeven?

Wat ligt jou zwaar op de maag?

Kom in beweging, leer te proeven, leer onderscheiden en ont-wikkel je eigen smaak, word jezelf, dat wil toch iedereen?!

N.b.: Begin volgend jaar start ik, bij voldoende belangstelling*, met een soort van proeverij. Dit zal een aantal dagdelen zijn en zal gaan over jou, in contact, je eigen grens, een ont-moeting met jezelf.

*Heb je nu al belangstelling? Laat dat dan weten via mijn emailadres: janfolkersma@kpnmail.nl

Jona die uitgespuugt wordt door de walvis

Leer leven met de seizoenen…

By Nieuws No Comments

Deze week hoorde ik een aantal keren dat mensen `depressief` en `somber` worden van de komende periode van de herfst en de winter, een winter-depressie word er weleens gezegd.

Velen zullen zich in deze uitspraak waarschijnlijk wel herkennen.

Zonder hier een oordeel over te vormen wil ik je hier wat voorleggen.

De seizoenen zijn er niet voor niets, ik denk hierbij o.a. aan de volgende thema`s…

Sterven, kiemen, groeien, helen, bloeien, vrucht dragen…ook voor een ieder van ons, voor ieder mens.

Ik wil je daarom iets aanreiken…

…gebruik de seizoenen, wandel in en met je-zelf, ga de natuur in…kijk, ont-dek, blijf kijken, want als je blijft kijken zie je meer…blijf verbinden met de omgeving, en alles wat er in je of buiten je is!

Blijf verbinden met de seizoenen, leer ervan en wie weet brengt het je dichter bij je-zelf!!

Geef je leven zin en betekenis.

Ik gun het je zo!

Een mooie uitspraak, die ik tegenkwam vandaag, om eens over na te denken…

Wanneer we de verbinding verwaarlozen, ontmenselijken wij…

Meer ademen is meer leven….!!

By Nieuws No Comments

Dat onze ademhaling belangrijk is om te leven is geen nieuws.

Bij onze geboorte begint het leven met een eerste hap lucht….bij het sterven blazen wij onze laatste adem uit.

En in de tussentijd…ademen we in en ademen we uit…

Ademen is essentieel voor ons lichaam, voor de noodzakelijke uitwisseling van stoffen.

Onze ademhaling is een autonome levenskracht, we hebben er geen invloed op, we kunnen het niet stopzetten.

Adem kan je ruimte geven, het kan opluchten, iets kan je de adem ont-nemen.

Met onze ademhaling laden en ontladen we.

Voor onze stem, voor spreken, schreeuwen, zingen, etc. hebben we de lucht nodig.

Iets kan letterlijk verstikkend voelen.

Met onze adem verbinden we, communiceren we en uiten we.

Iets kan adembenemend zijn.

De ademhaling, basis en kracht voor ons leven.

Hoe is jouw ademhaling? Heb jij ruimte om te ademen? Adem je vanuit je buik zoals de pasgeborene? Of zit je hoog in je ademhaling? Of hap je naar adem als een visje?

Veel mensen die ik in de praktijk ontmoet hebben (onbewust) een onvolledige ademhaling, en verkeren in een staat van hyperventilatie.

Dit heeft veelal te maken met spanning, stress, trauma, angst, het niet willen voelen wat er in hen gaande is.

Let er maar eens op wat er gebeurt als je schrikt. Je houdt je adem in.

Meer ademen is meer leven!

Durf jij vol-ledig te ademen?

Durf jij te leven?

Wil jij vrij worden?

“There is a crack in everything….”

By Nieuws No Comments

“There is a crack in everything. That`s how the light gets in!”

Een quote van de welbekende Leonard Cohen die dat bijzondere lied `Hallelujah` zong.

https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q

Deze week mocht ik bij een cliënt, na een periode van hard werken, getuige zijn van het ontstaan van `a crack`!

Het ontstaan van een scheur, een opening…een opening in de afweer, het breken van de weerstand…of welke woorden je er ook maar aan geven wil.

In het vervolg van de sessie gaf ze aan, nu ze kwetsbaar is, meer liefde voor de bewuste ander te voelen…kijk, dat gebeurd er nu als iets in het licht gezet of gebracht wordt, of de muren naar beneden komen.

Het breken, het huilen lucht op, het kan bevrijden…een eerste begin van vrij worden, de pijn, die je opgedaan hebt in je geschiedenis, kan helen.

En ja, lijden, verdriet en pijn zullen in dit leven blijven, maar je energie kan weer gaan stromen, het pantser dat je hebt kan weg-smelten, je `begraafplaats` wordt dan een `akker` waar je kan zaaien, je-zelf kan ont-wikkelen en vrucht kan dragen!

Dat wil jij toch ook?? Ik nodig je uit in beweging te komen en reik je de hand, van harte welkom!!

There is a crack in everything, that`s where the light gets in!

Het is zo mooi te zien dat therapie z`n vruchten laat zien!

Dat liefde gaat stromen!

…en nee, `it is not a cold and it is not a very broken` Hallelujah!!

Doe jij wie jij bent??

By Nieuws No Comments

Het vrijdagmiddag, en zoals iedere vrijdagmiddag na de koffie of thee is het weer tijd voor een schrijven voor de website www.janfolkersma.nl en Facebook en Instagram.

Vaak is het eenvoudig een onderwerp te kiezen, vandaag is dat niet zo en heb ik weinig inspiratie, totdat…

Zittend achter mijn pc, werkend en schrijvend laat ik mij begeleiden door Youtube en luister muziek, zo ook vandaag.

…vandaag kwam Emma Kok voorbij, een vijftienjarig meisje met een meer dan prachtige stem, gepassioneerd, vol expressie die zingt met de welbekende André Rieu en zijn orkest en waar tijdens het concert de emotie zichtbaar en voelbaar is in het publiek, luister maar naar haar…

André Rieu introduceert haar en vertelt over haar ziekte en haar droom om zangeres te worden…

Nieuwsgierig dat ik ben deed ik enig onderzoek naar haar…in een interview met haar antwoordde ze op de vraag of ze nog een sterke boodschap voor de kijkers heeft…”ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen blijft herinneren dat we sterk zijn en dat iedereen in zichzelf moet geloven”.

Hoe zit dat bij jou??

Voel jij je-zelf sterk?

Geloof jij in je-zelf?

En…hoe zit dat met jouw passie?

Doe jij wat er bij je past?

Wat zijn jouw drijfveren in het leven?

Iemand zei eens tegen mij, “Waarom doe je dat, dat past helemaal niet bij je!”.

Hoe waar kan dat zijn, en hoe moe, gestresst, hoe ongelukkig kan je er van worden.

Wat kan het bevrijdend zijn te gaan doen wat bij je past!

Kom in beweging, ga doen wat bij je past, en luister naar Emma, een vijftien-jarig meisje die haar droom najaagt, blijf je herinneren dat je sterk bent en geloof in je-zelf!!