Stel je eens voor…

Je zit comfortabel in een stoel een kop koffie of thee naast je. Je zit volledig geconcentreerd te lezen in een boeiend boek, je zit er helemaal in.

Op een gegeven moment merk je dat je lichte drang, ietwat de behoefte hebt om naar het toilet te gaan, je gaat niet…nog niet, totdat je je niet meer kan concentreren, de noodzaak van het toiletbezoek is op de voorgrond komen te staan. Er is een onaffe zaak, er is de behoefte om dit af te maken, je gaat naar het toilet en…de Gestalt is voltooid! ┬áJe kan weer verder in je boek!

Je kunt je vast voorstellen dat er zaken of gebieden in je leven zijn die niet `af zijn`, niet voltooid zijn, waarin je misschien vast zit en die eigenlijk je groei in de weg staan.

Het vormen van ` Gestalten` heeft als doel te groeien, dit zie je in het groeiproces terug in beweging en verandering. Voorwaarde voor een groeiproces is contact met de omgeving.

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie, waadoor je door middel van contact en awareness zicht kan krijgen op je eigen proces. Deze therapie leert optredende verstoringen op te heffen op lichamelijk en geestelijk gebied d.m.v. awareness. Je kunt hierbij op lichamelijk gebied denken aan psychosomatische klachten zoals o.a. hoofdpijn of hyperventilatie en bij geestelijk gebied aan angst, ergernis, energiegebrek, of depressie, etc..

Awareness is het `gewaar zijn`.

Waar ben jij je nu van gewaar?

Wil jij groeien?

Wil jij met je on-affe zaken aan het werk?

Wil jij verder komen?

Daar is zeker moed voor nodig, durf jij??

Voel je vrij, voel je welkom!

Maak een afspraak via het contactformulier op www.janfolkersma.nl of via Whatsapp 06-57362563

Leave a Reply