We kennen waarschijnlijk allemaal wel de uitdrukking van ” de weg van de minste weerstand kiezen”.

Je herkent dat vast wel…

Je vind het lastig, je vind het spannend, je hebt het niet in de hand, en dan ga je de zaken uit de weg, dan kies je de weg van de minste weerstand.

Waarom kies jij de weg van de minste weerstand?

Welke spreekwoordelijke beren lopen er op jouw weg?

Welk excuus heb jij om die `beren` uit de weg te gaan?

Waar ben je bang voor?

Wat houd je tegen?

Wat vermijd jij?

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, maar juist dat we mateloos krachtig zijn!! (zie hieronder de inauguratie speech van Nelson Mandela in 1994)

De kop van dit nieuwsbericht daagt je uit de weg van de meeste weerstand te kiezen en te gaan, want daar ligt je kracht, daar kun je groeien, daar kun je helen!

Vergelijk het met een golf die naar het strand komt…aan de andere kant van de weerstand is de `flow`!

Durf je dat?

Durf jij door jouw weerstand heen te breken?

Durf jij dat gesprek dat je al lang wilde voeren aangaan?

Heb jij de moed dat met je-zelf aan te gaan?

Ga op zoek naar je kracht!!

Our deepest fear

Our deepest fear is not that we are inadequate
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure
It’s our light, not our darkness that most frightens us.
We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?

Actually who are we not to be?
You are a child of God.
Your playing small doesn’t serve the world.
There’s nothing enlightening about shrinking
So that other people won’t feel insecure around you.

We are born to make manifest the glory of God that is within us.
It’s not just in some of us, it’s in everyone.
And as we let our light shine, we unconsciously
Give other people the permission to do the same.

Nelson Mandela, Inaugural Speech 1994

Nederlandse versie van de speech:

Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het LICHT in ons is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af “Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd of geweldig te achten?”

Maar, waarom zou je dat niet zijn? Je bent een kind van God!
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen LICHT verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons LICHT laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Leave a Reply