Ik wil rust…een uitspraak die regelmatig in onze praktijk voorbij komt

Veelal staat rust voor iets anders dat op de voorgrond staat en aandacht vraagt

Iets wat onrustig maakt, steeds terugkeert, door blijft zeuren en je functioneren in meer of mindere mate beïnvloed

Ik wil rust…rust als symbool voor iets dat aandacht vraagt

Herken je dit?

Wil je ont-dekken waar rust bij jou symbool voor staat?

Wees welkom…

Whatsapp: 06-573 625 63